Muğla’da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı

Muğla’da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı: ”Çimento Fabrikası Alanı ‘Sanayi Alanı’ Kullanım Kararı İptal Edilsin”

Muğla’da yurttaşlar, 2. ÇED Olumlu raporu da iptal edilen Çimento Fabrikası alanı Tekağaçsırtı mevkiinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı’ndan ”Sanayi Alanı” kullanım kararının iptal edilmesi istemiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işlemine karşı dava açtı. Deştin Çevre Platformu’ndan Haluk Özsoy, ”Bahsi geçen alan, üç tarafı kapalı bal ormanı özelliği de olan, verimli orman alanı içindedir. ‘Sanayi Alanı’ olarak uygun değildir. Bahsi geçen alanın hemen yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı ve Kazan Göleti, Deştin Çayı vardır. Su kaynaklarına yakınlığı ve vereceği zararlar açısından uygun değildir” dedi.

Muğla'da deştinliler bakanlığa dava açtı
Muğla’Da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve bölge sakinleri, Muğla 2. İdare Mahkemesi önünde bir araya gelerek, fabrika alanının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planından ‘Sanayi Alanı’ kullanım kararının iptal edilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı.

Mahkeme ÇED’i İptal Etti, Danıştay Kararı Onadı

Muğla Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi arasında, Tekağaç mevkiinde 2021’de yapımına başlanan çimento fabrikasına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. Bölge halkı ve çevreciler fabrikaya verilen ”ÇED Olumlu raporu ile yapı ruhsatı”nın iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, ”ÇED Olumlu” kararının iptal ederken, kararda, ”Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verildi” ifadeleri kullanılmıştı. Mahkemenin kararının ardından da Menteşe Belediyesi yapı ruhsatını iptal etti ve inşaat mühürlendi.

Destin5
Muğla'da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı

Çimento fabrikası kurmak isteyen şirket ise mahkemenin kararını temyiz etmişti. Danıştay 4. Dairesi de geçtiğimiz Ocak ayında ”ÇED Olumlu” kararının iptalini onadı. n temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi.

”SANAYİ ALANI” DIŞINA ÇIKARILMASI İÇİN DAVA AÇILDI

Danıştay kararının ardından Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve bölge sakinleri bugün Muğla 2. İdare Mahkemesi önünde bir araya gelerek, fabrika alanının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planından ”Sanayi Alanı” kullanım kararının iptal edilmesi istemiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işlemine karşı dava açtı.

Mahkeme önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Deştin Çevre Platformu’ndan Haluk Özsoy, “Bugün Muğla, Aydın ve Denizli  planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan Tekağaçsırtı Mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen yerin ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmesinin kaldırılması için yapmış olduğumuz başvurunun yerine getirilmemesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açıyoruz” dedi.

Destin1
Muğla'da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı

Özsoy, Tekağaçsırtı Mevkiinin neden ‘Sanayi Alanı’ olamayacağını da şöyle açıkladı:

“Böyle bir alanın ‘Sanayi Alanı’ olarak gösterilmesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında dikkat edilen Plan, İlke ve Esaslarına aykırıdır. 1/100.000 ölçekli planlar ‘Üst Ölçekli’ planlardır. Alt Ölçekli planlar Üst Ölçekli planlara uygun olarak hazırlanır. Fakat Tekağaçsırtı mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen arazinin ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmesi bu şekilde olmamıştır. 2007 yılında Alt Ölçekli planlar hazırlanıp onaylattırılmış ve daha sonra 2011 yılında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında uyulması gereken Plan, İlke ve Esasları gözetilmeden Sanayi Alanı olarak işaretlenmiştir. Entegre Çimento Fabrikası amaçlı alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dayanağı olan ve plan hükümlerinde de şart olarak getirilen 1. ÇED raporu da daha sonra oluşturulmuş 2. ÇED raporu da idare mahkemelerince iptal edilmiştir.

Destin4
Muğla'da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı

“ZEYTİNLİK ALANLAR VARDIR, KANUNA AYKIRIDIR”

Plan ve Plan Hükümleri bir bütündür. Plan hükümlerinin bir şartı olan ÇED raporları iptal edildiği için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre mevcut İmar Planlarının hukuki dayanağı kalmamıştır ve geçersizdir. 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları da iptal edildiği için yoktur. ÇED raporları var sayılarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmiş olan bu alanın hem ÇED raporları iptal edildiği için hem de 1/25.000 ölçekli planların olmaması nedeniyle hukuki bir dayanağı kalmamıştır. Bahsi geçen alan, üç tarafı kapalı bal ormanı özelliği de olan, verimli orman alanı içindedir. Sanayi alanı olarak uygun değildir.

Kozan
Muğla'da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı

Bahsi geçen alanın hemen yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı ve Kazan Göleti vardır. Deştin Çayı vardır. Su kaynaklarına yakınlığı ve vereceği zararlar açısından ‘Sanayi Alanı’ olması uygun değildir. Bahsi geçen tapulu alanın çok yakınında binlerce zeytin ağacı ve tescilli zeytinlik alanlar vardır. Böyle bir alanın Sanayi alanı olması 3573 sayılı Zeytincilik Kanununa aykırıdır.

Destin3
Muğla'da Deştinliler Bakanlığa Dava Açtı

Çok yakınında Deştin, Alaşar, Bayır gibi otuza yakın çok sayıda yerleşim yeri vardır. Muğla Merkez İlçe Menteşe’ye kuş uçumu sadece 13 kilometre uzaklıktadır. Bahsi geçen alanın Sanayi alanı olması bu köylerde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını yok edeceği gibi sürdürülen tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa da zarar vereceği için uygun değildir.

“SANAYİ TESİSİ İÇİN UYGUN YOLLAR DEĞİLDİR”

Muğla üç termik santralin olduğu bir ildir. Bahsi geçen alan termik santrallerinin da duman etki sahasında olduğu için bölgenin yeni bir kirletici tesisi taşıyacak kapasitesi yoktur, bu yüzden ‘Sanayi Alanı’ olarak gösterilmez. Bahsi geçen tapulu arazi orman alanı içinde olduğu için yolları da orman içi yollarıdır. Sanayi tesisi için uygun yollar değildir. Ulaşım ağı olarak düşünülen yollar ‘Arazi kullanım kararlarına’ uygun değildir. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sebeplerden dolayı Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ekağaçsırtı Mevkii’nde çimento fabrikası yapılmak istenen yerin ‘Sanayi Alanı’ olarak işaretlenmesi uygun değildir ve kaldırılmalıdır. Tüm bu nedenlerle bugün açtığımız iptal davasında ilgili İdare Mahkemesi tarafından Muğla’nın lehine karar verileceğine inanıyoruz.”

Güncel Haberler

Benzer Haberler

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz