Gürer: ”Hayvan ırklarında yerli ve yerel olanlar desteklenmelidir”

Gürer, hayvan ithali yerine yerli ve yerel ırkların verimli kılınması için çalışmalar yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılması istedi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer “Ülkemizde tarım sektörünün başlıca sorunları; küresel iklim değişikliklerinden kaynaklanan etkiler, sosyo-ekonomik beklentiler ve kurumsal değerlendirmeler çerçevesinde ele alındığında, tarımsal üretimde kaynak kullanımının etkinleştirilmesini sağlayacak üretken politikaların oluşturulmadır” dedi.

Gürer, bu bağlamda, Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak görev yapan TİGEM’in, tohumculuk alanındaki gibi hayvansal üretimde de araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarıyla ülke hayvancılığına katkı sağlaması ve yeni çözüm yöntemleri geliştirmesi gerektiği ifade etti.

Gürer: “tohum ve hayvan ırklarında yerli ve yerel olanlar desteklenmelidir”
Gürer: “Tohum Ve Hayvan Irklarında Yerli Ve Yerel Olanlar Desteklenmelidir”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “TİGEM’in kurumsal bilgi birikimi ve alt yapısını kullanarak hayvansal üretimdeki araştırma-geliştirme, seleksiyon ve melezleme çalışmalarını hayata geçirmesi gerekmektedir. Mera alanlarından daha fazla faydalanma kabiliyeti olan, hastalıklara karşı dirençli, adaptasyonu yüksek ve sütteki yağ ve protein oranları bakımından verimli yerli ırkların ekonomik melezleme ile hayvancılık portföyüne katılması önemlidir.” dedi.

Yerli
Gürer: ''Hayvan Irklarında Yerli Ve Yerel Olanlar Desteklenmelidir”

Yerli Irk Azaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde ”Ülkemizde Yerli Kara, Doğu Anadolu Kırmızısı, Boz Irk, Güneydoğu Anadolu Kırmızısı, Zavot, Kilis Sığırı gibi yerli sığır ırkları bulunmaktadır. Bu yerli ırkların uygun kültür ırklarıyla yapılacak yeni melezleme çalışmaları, genetik potansiyelin korunması ve verimli yeni sığırların elde edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, “Saf Yetiştirme”, “Melezleme”, “İyileştirme Melezlemesi”, “Kombinasyon Melezlemesi” ve “Çevirme Melezlemesi” gibi ıslah yöntemlerinden en uygun olanının bilimsel temeller üzerinde, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile koordinasyon içinde incelenmesi, belirlenen en uygun yöntemin uygulanması, hayvanların bölgesel koşullara uyum yeteneklerinin artırılması ve üreticilere sunulması, kaynakların verimli kullanımı açısından büyük önem arz etmektedir.” İfadelerine yer verdi.

Boz 1
Gürer: ''Hayvan Irklarında Yerli Ve Yerel Olanlar Desteklenmelidir”

Gürer, “TİGEM‘e bağlı Karacabey İşletmesi’nde geçmiş yıllarda yerli boz ırk sığırlar ile kültür ırkı olan Brown-Swiss(Mantofon) melezlemesi yapılarak başarılı bir ırk elde edilmiştir. Ancak, raporlara göre, kültür ırkı sığır yetiştiriciliğine geçilmiştir. Bu noktada, yerli sığır ırklarının kültür ırkları ile melezlenmesi çalışmalarına devam edilerek, üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması önem taşımaktadır. Ülkemizin kırmızı et ve süt üretimini sorunsuz ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek için yerli sığır ırklarının ıslahı, melezlenmesi ve genetik potansiyelinin korunması büyük bir öneme sahiptir.

Bu kapsamda, TİGEM’in tohumculukta olduğu gibi hayvansal üretimde de yeni araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmaları yapması, yerli sığır ırklarının kültür ırkları ile uygun bir şekilde melezlenmesini sağlamak için koordinasyonu artırması gerekmektedir. Bu nedenle, ülke genelinde hayvan ithali yerine yerli ve yerel ırkların durumunun incelenip bu bağlamda çalışmalar yapılması, süreçte TİGEM’in etkin rol oynaması ve gelecek süreçlerin doğru planlanması için Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.” İfadelerine yer verdi.

Güncel Haberler

Benzer Haberler

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz