Emeklilere ücretsiz sağlık için kanun teklifi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilerin tüm sağlık giderlerinin ücretsiz olması için kanun teklifi verdi. Tanal, “Hayat pahalılığıyla mücadele eden emekliler, bir yandan da sağlık giderleriyle ezilmektedir. Tüm bu hususlar, ülkemizde emeklilerin genel durumunu üzücü bir biçimde ortaya koymaktadır, emeklilere ücretsiz sağlık hizmeti verilmelidir” dedi.

Ücretsiz sağlık herkesin hakkı!

Mahmut tanal - emeklilere ücretsiz sağlık hizmeti
Emeklilere Ücretsiz Sağlık Için Kanun Teklifi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilerin her türlü sağlık, tedavi ve ilaç giderlerinin tamamen ücretsiz olması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“EMEKLİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAŞAM STANDARDI, İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR NİTELİK TAŞIMAMAKTADIR”

“Ülke çapında uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden derinleşen enflasyon, ülkenin her bir ferdini derinden etkilemektedir. Asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş, emekli aylıklarıysa asgari ücretin bir hayli altında kalmıştır. Tüm hayatları boyunca prim sistemine düzenli ödeme yapmak suretiyle emekli aylığına hak kazanan emekliler için öngörülen bu yaşam standardı, ne yazık ki insan onuruna yaraşır bir nitelik taşımamaktadır. Öte yandan emeklilerin büyük bir kısmı, ek gelir elde edebilmek için çalışabilecek bedensel güce sahip değil. Kaldı ki, emekliliğe hak kazanmış bir bireyin geçinebilmek için çalışmak zorunda bırakılması da sosyal devlet ilkesi ve anayasal gerekliliklerle bağdaşmamaktadır.

Ucretsiz saglik 1
Emeklilere Ücretsiz Sağlık Için Kanun Teklifi

“EMEKLİLERİN 10 BİN TL İLE HAYATTA KALMAYA ÇALIŞTIKLARI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE SAĞLIK HARCAMALARI İÇİN AYIRABİLECEKLERİ BİR BÜTÇEDEN BAHSEDİLEMEMEKTEDİR”

Hayat pahalılığıyla mücadele eden emekliler, bir yandan da sağlık giderleriyle ezilmektedir. Tüm bu hususlar, ülkemizde emeklilerin genel durumunu üzücü bir biçimde ortaya koymaktadır. Ancak emeklilerin yaşadığı sorunlar bunlarla sınırlı değildir. Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişmek, istisnai durumlar hariç olmak üzere, ücretsiz değildir.

Emeklilerin 10 bin TL ile bu enflasyonist ortamda hayatta kalmaya çalıştıkları düşünüldüğünde sağlık harcamaları için ayırabilecekleri bir bütçeden bahsedilememektedir. Ancak, emekli bireylerin sağlık hizmetlerine duyduğu ihtiyaç sıklığının diğer yaş gruplarına göre fazla olacağı ve bundan kaynaklı olarak sağlık harcamalarının emeklinin bütçesinde büyük bir ağırlığa ulaşacağı politika belirleyiciler tarafından göz ardı edilmektedir. Ücretsiz sağlık hizmeti herkesin hakkdır.

Ucretsiz saglik 2
Emeklilere Ücretsiz Sağlık Için Kanun Teklifi


“EMEKLİ VATANDAŞLARIN HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİNE ÜCRETSİZ ULAŞABİLMESİ AMACIYLA KANUN TEKLİFİ VERİLMESİ ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR”

Devlet, bireylerin sağlık hakkına erişimini temin etmekle Anayasa tarafından ödevlendirilmiştir. Devletin bu yükümlülüğünü yerine getirirken Anayasa’nın 61. maddesinde açıkça ‘Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir’ şeklinde yer verilen emredici ifadeye de riayet etmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, devletin bu yükümlülüklerini yerine getirdiği sırada, birtakım dezavantajlı grupları gözetmesi ve korumasını teminen hareket etmesi, anayasal bir zorunluluktur. Ücretsiz sağlık hizmeti herkesin hakkdır.

Bilinmelidir ki, refah içinde yaşayan bir toplumun en belirgin özelliği; bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali içerisinde bulunan bireylerden oluşmasıyla sağlanabilecektir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, emekli vatandaşların her türlü sağlık hizmetine ücretsiz ulaşabilmesi amacıyla ayakta ve yatarak tedaviler, reçete edilen ilaçlar dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun kendilerinden hiçbir ücret talep edilememesi yönünde kanun teklifi verilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.”Ücretsiz sağlık hizmeti herkesin hakkdır.

Güncel Haberler

Benzer Haberler

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz